Proces verbal nr. 140 si 141

privind exercitarea dreptului de preemptiune/ 14.05.