Proces verbal nr. 52 din 11.05.2024.

Privind stabilire numâr de ordine pe buletinul de vot a competitorilor electorali la alegerea autoritătilor administrașiei publice locale.