Indicatori

Executia bugetului local la TRIM. II 2022.