Indicatori

Execuția bugetului local la TRIM IV 2023.