Transparenta decizională

1. Rapoarte de evaluare a implementarii L 52/ 2003:

2. Rapoarte de evaluare a implementarii L 544/ 2001:

3. Lista cu informatiile de interes public