Informatii de interes public

Buletin informativ

Publicat in conformitate cu prevederile L 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Buget

din toate sursele de venituri.

Sistem de compostare, ambalare/ peletizare

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială.