Dispozitia 150

privind aprobare R.O.I. al aparatului de specialitate al primarului/ 7.07.