Dispozitia 34

privind stabilirea masurilor de control pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial/ 21.01.